Белведере Холидей Клуб - Банско - блок 2

Белведере Холидей Клуб - Банско - блок 2

Кошерината - гр. Банско

Кошерината - гр. Банско


И чужди ниви ще се \ 12.3.2024
И чужди ниви ще се "разместват" без съгласие от собствениците
Поправките се правят по споразумението с протестиращите преди месец зърнопроизводители. Чужди ниви ще могат да се разместват на територията на дадено землище и дори да се обработват без разрешение от собствениците...

Подготвят се промени в Закона за културното наследство 21.8.2023
Подготвят се промени в Закона за културното наследство
Зам.-министърът на културата Чавдар Георгиев се срещна с представители на КАБ Министерството на културата (МК) подготвя промени в Закона за културното наследство (ЗКН), които ще бъдат публично представени до края на...

Голям проблем в Италия! Засяга много българи 21.8.2023
Голям проблем в Италия! Засяга много българи
Драматична ситуация с работната ръка в Италия. Конферерацията на самонаетите занаятчии в Италия "Конфартиджанато“ (Confederazione generale dell’artigianato italiano - Confartigianato) съобщи, че почти половината от...


Времето/БНБ фиксинг 22.05.24

20° София 21° Пловдив
20° Бургас 17° Стара Загора
21° Варна 20° Русе
CHF 1.59816 GBP 2.31651 USD 1.4962
МаксКонсулт.бг е член на
www.fiabci.com www.nsni.bg www.bcci.bg/bulgarian/

Услугите, които предлага Макс Консулт.БГ се извършват от екипи висококвалифицирани специалисти, които могат да дадат търговска оценка на всеки имот, от който Вие се интересувате, можем да Ви посъветваме относно по-бързото развитие на райони и региони с цел инвестиране в недвижими имоти, което ще Ви даде максимална възвръщаемост на Вашата инвестиция. Можем да Ви дадем съвет относно експлоатацията на Вашия имот според неговото местонахождение.

Нашите партньори са надеждни и изпитани строителни фирми, които могат да подобрят Вашия имот бързо и изгодно.

Правните ни съвети, консултации и сътрудничество могат да Ви помогнат с разрешаването на всеки сложен проблем относно сделката по вашия недвижим имот, последващата процедура и осъществяване на вашите инвестиционни намерения.

Предлагаме Ви различни начини на финансиране на вашата покупка на недвижим имот. Можем също да Ви дадем съвет за моментна и изгодна кредитна възможност.

Търговско право
 • Съдебна регистрация на български, смесени и чуждестранни фирми /ЕТ, ЕООД, ООД, СД и АД, Сдружения с нестопанска цел, техни клонове, прехвърляне на предприятие, промени в капитала и други обстоятелства/, включително извършване на промени в наименованието, седалището и адреса на управление, предмета на дейност на търговеца, приемане, изключване на съдружници, преразпределение и промяна на дяловете, промяна в капитала, преобразуване от един в друг вид търговско предприятие, прекратяване и ликвидация на търговци.
 • Резервиране на наименование, изработка на набор от цялостна документация и регистрация.
 • Регистрация в Булстат.
 • Регистрация в Българска търговско-промишлена палата и митница.
 • Осигуряване на документи за временно пребиваване на чуждестранни лица /сини паспорти/, които имат дялове или управляват търговски дружества в РБългария.
 • Регистрация на чуждестранни инвестиции.
 • Регистрация на чуждестранни търговски представителства в Република България.
 • Регистрация на офшорни компании в най-изгодните региони с големи данъчни облекчения.
 • Регистрации на фондации, кооперации, сдружения с идеална цел.
 • Консултации и договори;
 • Фондове, популярни банки, кооперативни каси и други подобни.
Патентно ведомство
 • Регистрация на патенти и търговски марки.
Лицензии
 • Лицензии за туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, categorization.
 • Разрешителни за внос-износ.
 • Разрешителни за международни товарни превози и лицензия на автомобили за международен товарен превоз в Министерство на транспорта, справки за кодове, резервации и други.
Услуги
 • Висококвалифицирани консултации и адвокатско представителство пред съд по всякакви въпроси и спорове между фирми, включително данъчна защита и дела за застраховки. Представителство пред международни съдилища, ЕСПЧ - Страсбург, Международния трибунал, а така също и Международния трибунал в Хага, Международен съд по справедливостта в Люксембург, арбитражи и др.
 • Нотариални сделки и актове. Писмени договори и нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, обстоятелствена проверка. Извънсъдебни спогодби.
 • Изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на съда на промени.
 • Правна помощ, устни съвети и справки в съдебни и административни институции.
 • Устни и писмени консултации и юридически анализи. Проучване на дела и даване на становища и мнение по тях.
 • Изработка на нотариални покани, молби за приемане или отказ от наследство, изготвяне на книжа за нотариално вписване, молби за опрощаване на дължими суми и задължения.Съставяне на завещания. Записи на заповед.
 • Жалби. Удостоверения.
Текущо правно обслужване по договор
 • Всички видове застраховки чрез брокерска къща.
Трудова медицина
 • Здравно осигуряване и консултации.

Молби за отказ или възстановяване на българско гражданство.

Проектиране и дизайн
 • Интериорен дизайн и визуализиране на проекта, цялостно обзавеждане на хотели, ресторанти, заведения, жилищни комплекси, индивидуални поръчки.       
 • Проектиране, изграждане и супервизия на пасивни къщи и сгради, отговарящи на стандарта.
 • Изработване и съгласуване и одобряване на инвестиционен проект. Разрешение за строеж. Разрешение за ползване.
 • Административни услуги: Издаване на писмена справка по съхраняваните в Дирекцията за национален строителен контрол планове действащи и предходни общи устройствени /градоустройствени/ планове, планове за регулация и застрояване, издаване на удостоверения, заверка на препис от документи, издаване на съгласувателно писмо за промяна на предназначението на земеделски земи и изключване от горския фонд на гори и земи, издаване на скица от съхраняваните планове и др.
 • Промяна на предназначението на земеделски земи и изключване на гори от горския фонд.
 • Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за отреждане и застрояване на поземлени имоти.
 • Проучване, проектиране и изработване на цялостен архитектурен проект, извършване на консултантски услуги, съдействие и представителство по повод реализиране на инвестиционните намерения на собственика.
 • Съдействие при реализиране на проекта и строителство, с осигуряване на възможност за избор на строителна фирма, изграждане на обекта, включващо организиране на мероприятията и цялостния процес, надзорна фирма, инвеститорски контрол, авторски надзор от проектанта, представителство и посредничество пред следващите се органи, дружества, служби и власти, въвеждане в експлоатация на обекта.
 • Осигуряване на гарантирана продажба на обекта или на части от него. Осигуряване на рентални услуги
 • Недвижими имоти и компетентна информация за тях, експертни оценки и сделки. Покупко-продажба. Замяна. Наемане. Отдаване. Доверително управление на всякакъв вид недвижими имоти.
 • Геолого-проучвателни дейности.
 • Геодезически дейности и услуги.
 • Осигуряване на пропърти мениджмънт на обекта и отдаването му за ползване (хотелски тип)
Разполагаме с квалифицирани експерти и възможности за осигуряване на разрешения за всякакъв вид други търговски сделки, издавани от централните институции и органи в гр. София.

Можем да Ви предложим и пълно или частично по Ваш избор абонаментно правно и счетоводно обслужване, включително одиторски заверки и консултации при условия, по-изгодни от цените за отделните услуги.

Предлагаме и стъпаловидна скала за отстъпки и бонуси при повторна или многократна заявка за обслужване.