Маунт Ринг - Банско

Маунт Ринг - Банско

Игълс Нест - Банско

Игълс Нест - Банско


Кипър измисли как да си докара руски туристи, забрави санкциите 03.8.2022
Кипър измисли как да си докара руски туристи, забрави санкциите
Днес започват да се осъществяват първите полети на организирани руски туристи до Кипър. Те са индиректни, през трета страна, и по този начин, според източници в Никозия, не се нарушават санкциите на ЕС срещу Русия,...

Българите се запасяват с дърва за огрев. Цената двойна 02.8.2022
Българите се запасяват с дърва за огрев. Цената двойна
Зapaди вoйнaтa в Уĸpaйнa и пocĸъпвaнeтo нa eнepгoнocитeлитe в cвeтoвeн мaщaб бългapитe мacoвo ce "зaвъpнaxa" ĸъм нaй-дpeвния мeтoд нa oтoплeниe. Taзи cитyaция пpeдизвиĸa бyм нa тъpceнeтo и цeнитe нa...

Как неизрядни разпределители и водомери изкривяват сметките за парно и гореща вода? 27.7.2022
Как неизрядни разпределители и водомери изкривяват сметките за парно и гореща вода?
В разгара на лятото в "Топлофикация Русе" тече трескава подготовка за новия отоплителен сезон. Изпълнителният директор инж. Севдалин Желев съветва да проверите изправността на индивидуалните уреди за отчет на топлинната...


Времето/БНБ фиксинг 09.08.22

20° София 21° Пловдив
20° Бургас 17° Стара Загора
21° Варна 20° Русе
CHF 1.59816 GBP 2.31651 USD 1.4962
МаксКонсулт.бг е член на
www.fiabci.com www.nsni.bg www.bcci.bg/bulgarian/

Услугите, които предлага Макс Консулт.БГ се извършват от екипи висококвалифицирани специалисти, които могат да дадат търговска оценка на всеки имот, от който Вие се интересувате, можем да Ви посъветваме относно по-бързото развитие на райони и региони с цел инвестиране в недвижими имоти, което ще Ви даде максимална възвръщаемост на Вашата инвестиция. Можем да Ви дадем съвет относно експлоатацията на Вашия имот според неговото местонахождение.

Нашите партньори са надеждни и изпитани строителни фирми, които могат да подобрят Вашия имот бързо и изгодно.

Правните ни съвети, консултации и сътрудничество могат да Ви помогнат с разрешаването на всеки сложен проблем относно сделката по вашия недвижим имот, последващата процедура и осъществяване на вашите инвестиционни намерения.

Предлагаме Ви различни начини на финансиране на вашата покупка на недвижим имот. Можем също да Ви дадем съвет за моментна и изгодна кредитна възможност.

Търговско право
 • Съдебна регистрация на български, смесени и чуждестранни фирми /ЕТ, ЕООД, ООД, СД и АД, Сдружения с нестопанска цел, техни клонове, прехвърляне на предприятие, промени в капитала и други обстоятелства/, включително извършване на промени в наименованието, седалището и адреса на управление, предмета на дейност на търговеца, приемане, изключване на съдружници, преразпределение и промяна на дяловете, промяна в капитала, преобразуване от един в друг вид търговско предприятие, прекратяване и ликвидация на търговци.
 • Резервиране на наименование, изработка на набор от цялостна документация и регистрация.
 • Регистрация в Булстат.
 • Регистрация в Българска търговско-промишлена палата и митница.
 • Осигуряване на документи за временно пребиваване на чуждестранни лица /сини паспорти/, които имат дялове или управляват търговски дружества в РБългария.
 • Регистрация на чуждестранни инвестиции.
 • Регистрация на чуждестранни търговски представителства в Република България.
 • Регистрация на офшорни компании в най-изгодните региони с големи данъчни облекчения.
 • Регистрации на фондации, кооперации, сдружения с идеална цел.
 • Консултации и договори;
 • Фондове, популярни банки, кооперативни каси и други подобни.
Патентно ведомство
 • Регистрация на патенти и търговски марки.
Лицензии
 • Лицензии за туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, categorization.
 • Разрешителни за внос-износ.
 • Разрешителни за международни товарни превози и лицензия на автомобили за международен товарен превоз в Министерство на транспорта, справки за кодове, резервации и други.
Услуги
 • Висококвалифицирани консултации и адвокатско представителство пред съд по всякакви въпроси и спорове между фирми, включително данъчна защита и дела за застраховки. Представителство пред международни съдилища, ЕСПЧ - Страсбург, Международния трибунал, а така също и Международния трибунал в Хага, Международен съд по справедливостта в Люксембург, арбитражи и др.
 • Нотариални сделки и актове. Писмени договори и нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, обстоятелствена проверка. Извънсъдебни спогодби.
 • Изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на съда на промени.
 • Правна помощ, устни съвети и справки в съдебни и административни институции.
 • Устни и писмени консултации и юридически анализи. Проучване на дела и даване на становища и мнение по тях.
 • Изработка на нотариални покани, молби за приемане или отказ от наследство, изготвяне на книжа за нотариално вписване, молби за опрощаване на дължими суми и задължения.Съставяне на завещания. Записи на заповед.
 • Жалби. Удостоверения.
Текущо правно обслужване по договор
 • Всички видове застраховки чрез брокерска къща.
Трудова медицина
 • Здравно осигуряване и консултации.

Молби за отказ или възстановяване на българско гражданство.

Проектиране и дизайн
 • Интериорен дизайн и визуализиране на проекта, цялостно обзавеждане на хотели, ресторанти, заведения, жилищни комплекси, индивидуални поръчки.       
 • Проектиране, изграждане и супервизия на пасивни къщи и сгради, отговарящи на стандарта.
 • Изработване и съгласуване и одобряване на инвестиционен проект. Разрешение за строеж. Разрешение за ползване.
 • Административни услуги: Издаване на писмена справка по съхраняваните в Дирекцията за национален строителен контрол планове действащи и предходни общи устройствени /градоустройствени/ планове, планове за регулация и застрояване, издаване на удостоверения, заверка на препис от документи, издаване на съгласувателно писмо за промяна на предназначението на земеделски земи и изключване от горския фонд на гори и земи, издаване на скица от съхраняваните планове и др.
 • Промяна на предназначението на земеделски земи и изключване на гори от горския фонд.
 • Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за отреждане и застрояване на поземлени имоти.
 • Проучване, проектиране и изработване на цялостен архитектурен проект, извършване на консултантски услуги, съдействие и представителство по повод реализиране на инвестиционните намерения на собственика.
 • Съдействие при реализиране на проекта и строителство, с осигуряване на възможност за избор на строителна фирма, изграждане на обекта, включващо организиране на мероприятията и цялостния процес, надзорна фирма, инвеститорски контрол, авторски надзор от проектанта, представителство и посредничество пред следващите се органи, дружества, служби и власти, въвеждане в експлоатация на обекта.
 • Осигуряване на гарантирана продажба на обекта или на части от него. Осигуряване на рентални услуги
 • Недвижими имоти и компетентна информация за тях, експертни оценки и сделки. Покупко-продажба. Замяна. Наемане. Отдаване. Доверително управление на всякакъв вид недвижими имоти.
 • Геолого-проучвателни дейности.
 • Геодезически дейности и услуги.
 • Осигуряване на пропърти мениджмънт на обекта и отдаването му за ползване (хотелски тип)
Разполагаме с квалифицирани експерти и възможности за осигуряване на разрешения за всякакъв вид други търговски сделки, издавани от централните институции и органи в гр. София.

Можем да Ви предложим и пълно или частично по Ваш избор абонаментно правно и счетоводно обслужване, включително одиторски заверки и консултации при условия, по-изгодни от цените за отделните услуги.

Предлагаме и стъпаловидна скала за отстъпки и бонуси при повторна или многократна заявка за обслужване.