Пирин Ууд Парк

Пирин Ууд Парк

Предела 2

Предела 2


Търговските вериги дават паркингите си за пазари 09.4.2020
Търговските вериги дават паркингите си за пазари
Големите вериги от магазини предлагат да обособят фермерски пазари с български производители на паркингите си. Около това предложение се обединиха Сдружението за модерна търговия и представителите на търговските вериги....

Бизнесът стои зад българските фермери за веригите 09.4.2020
Бизнесът стои зад българските фермери за веригите
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя идеята за повече български стоки в големите вериги магазини, заяви пред Нова телевизия Теодор Дечев от асоциацията. „Това не е идея, която се е появила...

Какво ще бистри ВСС за разпределението на делата 09.4.2020
Какво ще бистри ВСС за разпределението на делата
Висшият съдебен съвет (ВСС) се събира на заседание, свикано от правосъдния министър Даниел Кирилов, във връзка със скандала с одитния доклад на системата за случайно разпределение на делата. Системата беше въведена през...


Времето/БНБ фиксинг 10.04.20

20° София 21° Пловдив
20° Бургас 17° Стара Загора
21° Варна 20° Русе
CHF 1.59816 GBP 2.31651 USD 1.4962
МаксКонсулт.бг е член на
www.fiabci.com www.nsni.bg www.bcci.bg/bulgarian/

Спе­ци­а­лен фонд за под­кре­па на биз­не­са

Спе­ци­а­лен фонд за под­кре­па на биз­не­са

20.3.2020
Цел­та е пред­при­я­ти­я­та да за­па­зят дей­нос­тта си, ра­бот­ни­ци­те и зап­ла­ти­те им. Пра­ви­тел­ство­то под­гот­вя спе­ци­а­лен фонд, па­ри­те от кой­то ще се из­пол­зват от бъл­гар­ски­те ком­па­нии, за­сег­на­ти от раз­прос­тра­не­ни­е­то на ко­ро­на­ви­ру­са. То­ва съ­об­щи­ха за "Стан­дарт" приб­ли­же­ни до ико­но­ми­чес­кия екип на ка­би­не­та. Цел­та е да се на­лее лик­вид­ност в пред­при­я­ти­я­та, та­ка че те да про­дъл­жат дей­нос­тта си и да за­па­зят ра­бот­ни­те мес­та и зап­ла­ти­те на слу­жи­те­ли­те си. То­зи фонд ще е по­до­бен на струк­ту­ри­те в ос­та­на­ли­те ев­ро­пей­ски дър­жа­ви, но ще се от­чи­та спе­ци­фи­ка­та на на­ци­о­нал­на­та ни ико­но­ми­ка и су­бек­ти­те в нея. Па­ке­тът от сти­му­ли мо­же да включ­ва как­то за­си­ле­но фи­нан­си­ра­не, та­ка и от­ла­га­не на кре­дит­ни за­дъл­же­ния и мо­ра­то­ри­ум вър­ху оп­ре­де­ле­ни пла­ща­ния. Су­ма­та, ко­я­то ще бъ­де за­де­ле­на, се очак­ва да ста­не яс­на, вед­на­га след ка­то се пред­ста­вят пър­во­на­чал­ни­те раз­че­ти за ико­но­ми­чес­ки­те за­гу­би по сек­то­ри. Па­ри­те в то­зи фонд ще бъ­дат от­де­ле­ни са­мо за бор­ба с кри­за­та и то в края на го­ди­на­та. Всич­ки ос­та­на­ли па­ри в хаз­на­та ще бъ­дат пре­ци­зи­ра­ни та­ка, че да поз­во­лят нор­мал­но­то фун­кци­о­ни­ра­не на дър­жа­ва­та във всич­ки об­лас­ти. Иде­я­та за съз­да­ва­не­то на фон­да за пър­ви път пуб­лич­но бе ог­ла­се­на от един от най-го­ле­ми­те фи­нан­со­ви спе­ци­а­лис­ти у нас - де­пу­та­тът от ДПС Йор­дан Цо­нев по вре­ме на об­съж­да­не­то на пред­ло­же­ния от БСП мо­ра­то­ри­ум вър­ху пла­ща­ни­я­та на хо­ра­та. Той об­яс­ни, че най-важ­но­то се­га, ко­га­то има­ме нис­ко ни­во на без­ра­бо­ти­ца­та и ви­со­ка за­е­тост, е да се под­по­мог­нат ком­па­ни­и­те да за­па­зят хо­ра­та и зап­ла­ти­те. То­ва не из­ключ­ва по­мощ за най-уя­зви­ма­та част на на­се­ле­ни­е­то и со­ци­ал­но сла­би­те хо­ра, ко­е­то мо­же да бъ­де нап­ра­ве­но в от­де­лен за­кон, за­я­ви Цо­нев. От: Стандарт - 20 март, 2020, от www.standartnews.com
Последни Новини:
10 дни повече за плащане на тока 10 дни повече за плащане на тока
Сроковете за заплащане, определени в общите условия по Закона за енергетиката, на дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти, се удължават от 10 на 20 дни. Това реши парламентът с...
Ето как да пазите кухня и храни от коронавируса Ето как да пазите кухня и храни от коронавируса
Дезинфекцията у дома на храните и кухненските площи не трябва да бъде пренебрегвана, съветва Мила Кръстева от Фондация Mate Kitchen, предава БТА. Така например, всички кухненски плотове и работни повърхности трябва...
ЕЦБ вкарва 700 млрд. в спасяването на икономиките ЕЦБ вкарва 700 млрд. в спасяването на икономиките
Старт на нова, разширена програма за закупуване на финансови активи в опит да успокои финансовите пазари, дава Европейската централнна банка. Тя ще действа докато властите в отделните държави на стария континент се...
Втори ден антивирусна карантина в Банско Втори ден антивирусна карантина в Банско
Вторият ден от наложената двуседмична карантина започна в Банско. Вчера изтече срокът, в който хората с постоянно местожителство в курорта, можеха да се завърнат в него. От снощи влизането в и излизането от града е...
Колекторски фирми: Няма прошка за дълговете Колекторски фирми: Няма прошка за дълговете
Членовете на Асоциацията на колекторските агенции в България, преминават към нов режим на работа, но няма да спрат да събират дългове, освен ако няма предписания на най-високо държавно ниво, заяви пред БНР Райна...
Танева: Хранителните продукти са гарантирани Танева: Хранителните продукти са гарантирани
В петък по-голямото ми притеснение беше за хорската паника, отколкото дали ще има хранителни продукти. Това заяви в сутрешния блок на бТВ министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. \"Няма място за...
Първо четене на мерките при извънредно положение Първо четене на мерките при извънредно положение
Парламентът ще обсъди и гласува на първо четене днес законопроекта за мерките по време на извънредното положение. В дневния ред на парламента е и проектът за въвеждане на мораториум върху срока за плащане на битовите...
Шейсет и седем са случаите на коронавирус в България Шейсет и седем са случаите на коронавирус в България
София, 17 март /Десислава Пеева, БТА/ Шейсет и седем са случаите на коронавирус в България, каза пред журналисти началникът на Военномедицинска академия генерал-майор Венцислав Мутафчийски. Днес ще предложим на...
 От 18 март влиза в сила забрана за влизане в България на лица, пристигащи от рискови държави
София, 17 март /Антоан Николов, БТА/ Здравният министър Кирил Ананиев актуализира заповедта си, с която временно се забранява влизането в България на лица от 16 държави заради разпространението на COVID-19. Това...
Първичните избори в щата Охайо се отменят заради коронавируса Първичните избори в щата Охайо се отменят заради коронавируса
Вашингтон, 17 март /БТА/ Часове преди началото на първичните избори властите в американския щат Охайо наредиха изборните бюра да останат затворени заради коронавируса, предаде Франс прес. Губернаторът на щата Майкъл...